(+40) 21.232.09.50
office@rottco.ro

Declariatia de politica

DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ (QHSE)

Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor stabilite prin statutul societăţii, conducerea ROTTCO îşi propune să devină unul dintre liderii naţionali în următoarele domenii:
– importul de produse petroliere
– depozitarea de produse petroliere în regim de antrepozit fiscal
– distribuția produselor petroliere
– integrarea benzinăriilor independente sub acelaşi brand în sistem de franciză

Totodată ROTTCO îşi propune să fie un partener de încredere pentru clienţii săi tradiţionali din ţară şi străinătate. În acest sens ne propunem sa acţionăm pentru:
– anticiparea și îndeplinirea cerinţelor clienţilor, precum și depășirea așteptărilor acestora de fiecare dată
– îmbunătățirea permanentă a modului în care se lucrează pentru a livra cele mai bune produse, cât mai rapid și cu cele mai eficiente costuri comparativ cu competitorii noștri

Considerăm aspectele legate de calitate, protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă aferente activității noastre ca fiind foarte importante, astfel încât serviciile noastre să asigure satisfacţia clienţilor noştri. Aceasta reprezintă garanţia continuităţii şi dezvoltării ROTTCO. De aceea promovăm o politică în domeniul calităţii, protecției mediului și sănătății și securității în muncă (QHSE) prin care se urmăreşte:
– managementul proceselor în funcție de rezultate și cu accent pe îmbunătățirea permanentă, cu impact crescut asupra relaţiei cu clientul și furnizorul
– măsurarea şi monitorizarea gradului de satisfacţie al clienţilor noştri cu privire la serviciile oferite de noi, astfel încât această satisfacţie să capete o tendinţă crescătoare
– menţinerea și dezvoltarea alianţelor strategice şi parteneriatelor cu furnizori strategici în scopul creşterii încrederii în serviciile noastre și a satisfacţiei clienţilor
– conformitatea QHSE a tuturor operațiunilor, produselor și serviciilor

Obiectivele tactice care derivă din cele strategice, anterior enunțate sunt măsurabile, stabilite şi analizate periodic cu ocazia analizelor efectuate de conducere şi vizează creşterea permanentă a performanţelor ROTTCO. Conducerea ROTTCO asigură resursele şi cadrul necesar pentru punerea în practică a obiectivelor QHSE stabilite, implicându-se direct în toate acţiunile care vizează îmbunătăţirea continuă a serviciilor noastre.
De asemenea, considerăm implicarea întregului personal în realizarea obiectivelor propuse ca fiind cea mai importantă resursă pentru îmbunătăţire. De aceea, întreg personalul ROTTCO are obligaţia de a cunoaşte şi de a se implica în punerea în aplicare a prezentei politici şi a obiectivelor QHSE.

Data: 04 august, 2016

DIRECTOR GENERAL ,
Mariana Maftei