(+40) 21.232.09.50
office@rottco.ro

Sustenabilitate

Sustenabilitate si dezvoltare durabila

ROTTCO este o companie care isi bazeaza afacerile pe valori precum respectul pentru comunitatile locale si pentru mediu. Fiind o afacere de familie, ROTTCO este interesata ca activitatile sale sa fie benefice si pentru alti antreprenori romani, sa aduca un plus de prosperitate pentru business-urile locale si ca impozitele si taxele locale sa contribuie la schimbare in bine si pe termen lung a mediului economic si social din Romania.

Prin controlul strict al provenientei produselor petroliere comercializate, ROTTCO se asigura ca toti carburantii comercializati se incadreaza in limitele de poluare admise si ca sunt conform standardelor si cerintelor UE, ca toate produsele au fost rafinate prin respectarea celor mai stricte conditii de mediu si ca activitatea de rafinare a avut un impact redus asupra ecosistemelor naturale si nu a afectat negativ conditiile de viata ale oamenilor din apropiere.


De asemenea, prin controlul strict al sursei de provenienta, ROTTCO se asigura ca toate produsele comercializate au fost fiscalizate corespunzator si ca ele nu provin din si nu finanteaza activitati ilgale.

ROTTCO respecta cele zece principii fundamentale ale inițiativei ONU Global Compact și promovează politicile și practicile comerciale echitabile și durabile.

Prin Global Compact, ONU are ca scop stabilirea unui cod mondial de conduită pentru politici și practici de afaceri durabile.

Aceasta initiativa a venit prin colaborarea:

• Guvernelor
• Companiilor
• Societatii civile

Principiile Global Compact se refera la:

• Drepturile omului

– Companiile ar trebui să sprijine și să respecte protecțioa drepturilor universale ale omului
– Să se asigure că nu sunt complici ale abuzurilor în ceea ce privește drepturile omului.

• Standardele muncii

– Companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și să recunoască efectiv dreptul de negociere colectivă
– Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie
– Eliminarea efectivă a muncii minorilor
– Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și posturile

• Protectia mediului
• MEDIU

– Companiile ar trebuie să promoveze o abordare preventivă a provocărilor mediului înconjurător
– Asumarea inițiativelor pentru promovarea unei responsabilități solide față de mediu
– încurajarea dezvoltării și promovării tehnologiilor prietenoase cu mediu

• Anti-coruptie

– Companiile ar trebui să lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantajul și mituirea

La ROTTCO principiile Global Compact trebuie sa fie aplicate de catre:

• Manageri si angajatii din companie
• Toti furnizorii
• Toti partenerii

Declaratia de politica